Logo
Cinema Biotoop Wild Life vitrine lijnbaan Rotterdam
Lisanne van Beurden profiel Rotterdam Centrum
Geschreven door Lisanne van Beurden
Frontrunner

Admire the latest exhibition in the Lijnbaan display! Here you see a small landscape with a resident as small as a fingertip. Through the viewers on the glass you zoom in and you can see how he lives.

Bewonder de nieuwste expositie in de Lijnbaan-vitrine! Hierin zie je een klein landschapje met een bewoner zo klein als een vingertop. Door de kijkers op het glas zoom je in en kan je zien hoe hij leeft.

You can see him bobbing on a leaf, trying to catch a spider and roasting his prey over a campfire. It gives a glimpse into his 'wild life' on the other side of the glass, far away from the busy city.

Cinema Biotope 'Wild Life'

This cinema biotope was invented by Charlotte van Otterloo. In her works she seeks to create a world that provides the viewer with a total experience.

For this installation, Charlotte has used 'object trouvé', such as bath mats, foam rubber and the bristles of a brush. These mosses and plants have adapted to their habitat of the busy city.

'Stereocopy' is used on the screens, like the view masters of the past. By filming two images from a slightly different angle and viewing them by the specially composed viewers, the film image gets depth.

Zo zie je hem dobberen op een blad, proberen een spin te vangen en zijn prooi roosteren boven een kampvuur. Het geeft een inkijkje in zijn ‘wilde leven’ aan de andere kant van het glas, ver weg van de drukke stad. Het is net alsof je op safari bent, op zoek naar het loslopend wild!

Cinema Biotoop 'Wild Life'

Deze cinema biotoop is verzonnen door Charlotte van Otterloo. In haar werken is zij op zoek naar het creëren van een wereld die een totaalbeleving bezorgt aan de kijker.

Voor deze installatie heeft Charlotte gebruik gemaakt van 'object-trouvé', zoals o.a. badmatten, schuimrubber en de haren van een borstel. Deze mossen en plantjes hebben zich aangepast naar hun habitat van de drukke stad.

Op de schermen wordt gebruik gemaakt van 'stereoscopie', zoals de viewmasters van vroeger. Door twee beelden van een net andere hoek te filmen en deze te bekijken door de speciaal samengestelde kijkers krijgt het filmbeeld diepte.

Een korte stop tijdens het winkelen

Het is een bijzondere expositie die leuk is voor jong en oud. Neem even een korte pauze tijdens het winkelen en bewonder de expositie!

Cinema Biotoop Wild Life vitrine reveal lijnbaan Rotterdam
Cinema biotoop lijnbaan vitrine van dichtbij
Lisanne van Beurden profiel Rotterdam Centrum
Geschreven door Lisanne van Beurden
Frontrunner