Logo
BIZ Rotterdam Centrum

Organisatie

Ondernemers en vastgoedeigenaren in het kernwinkelgebied werken per 1 januari 2019 samen op basis van een BIZ-regeling (BIZ staat voor ‘Bedrijveninvesteringszone).

Het BIZ-gebied bestaat uit Central Plaza, Kruiskade, Lijnbaangebied (inclusief Korte Lijnbaan en Binnenwegplein), Koopgoot, Beursplein en WTC-shops. De BIZ werkt nauw samen met andere gebieden in de Rotterdamse binnenstad.

2220696 BIZ Plattegrond deelgebieden v5
Het BIZ-gebied

Doelstelling BIZ

Het doel van de BIZ is om de leefbaarheid en veiligheid in het centrumgebied te verhogen en de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling te versterken. Dit leidt in de periode 2019 - 2023 tot een investering van minimaal zes miljoen euro.

Voordelen BIZ

De invoering van de BIZ creëert extra financiële mogelijkheden. Hierdoor kunnen activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig, die al werden ondernomen nog beter worden uitgevoerd en bovendien in een groter gebied. Daarnaast worden marketing en promotie voor de deelgebieden op een hoger niveau gebracht en beter afgestemd. Bovendien zijn initiatieven mogelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van strategische plannen die een effect op lange termijn hebben.

Het team

Het bestuur van de BIZ Rotterdam Centrum bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de eigenaren en de ondernemers. De operationele uitvoering van de BIZ ligt in handen van Rotterdam Centrum, een samenwerking tussen vastgoedeigenaren en winkel- en horecaondernemers in het centrum van Rotterdam.

Rotterdam Centrum

Rotterdam Centrum is zowel de naam van de gezamenlijke stichting als van de organisatie die dienstverlenend is voor ondernemers en eigenaren in de binnenstad en in opdracht van het BIZ-bestuur zorgdraagt voor de uitvoering van de BIZ-jaarplannen.

Een team van vier professionals is dagelijks in touw om ondernemers en eigenaren te ontzorgen en om nieuwe plannen te maken. De voorzitter van het Rotterdam Centrum bestuur staat in directe verbinding met het BIZ-bestuur. 


Team foto Rotterdam Centrum
Vlnr: Heleen Mookhoek, Jeannette van Cappellen, Marlou van Cappellen en Pauline Buurma.

Raad van Advies

Wilbert Lek, algemeen directeur van Rotterdam Partners.

Diensten

Informatie


Wij houden leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de retailbranche. Zowel de landelijke als de Rotterdamse trends. Aangesloten ondernemers hebben toegang tot het besloten retailplatform Chainels.

Schoon, heel en bereikbaar


Als het gaat om schoon, heel en bereikbaar streeft de BIZ extra kwaliteit na. Op deze terreinen worden de belangen van leden door ons behartigd, in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam en verschillende ketenpartners.

Ondersteuning van ondernemersverenigingen

Leden kunnen gebruik maken van de financiële en administratieve ondersteuning voor ondernemersverenigingen. Denk aan debiteurenbeleid, financieel jaaroverzicht en btw-aangiftes. Maar ook begeleiding van een vergunningaanvraag, facilitaire en/of secretariële ondersteuning bij bijeenkomsten.

Veiligheid door Toezichtmodel


Leden zijn aangesloten op het Toezichtmodel, waardoor ze veilig kunnen ondernemen. Zo staan de aangesloten ketenpartners leden snel bij in geval van bijvoorbeeld een winkeldiefstal en helpt de app Chainels direct met informatie over het laatste veiligheidsnieuws.

Promotie en marketing 


Rotterdam Centrum ziet en benut kansen op het gebied van promotie, marketing en events. In nauwe samenwerking met de gebiedsraden wordt een jaarplan opgesteld waar inzet op promotie en marketing een vast onderdeel van is.

Lidmaatschap
 Rotterdam Centrum

Rotterdam werkt voor leden en voor bijdrageplichtige partijen in het BIZ-gebied. Graag informeren wij u persoonlijk over de mogelijkheden en de voordelen van een lidmaatschap. Neem gerust contact met ons op.

BIZ informatie en jaarplannen

Succes video 2019-2023.
BIZ video RC in gesprek met wethouder Economie.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Rotterdam Centrum

Hennekijnstraat 37-B
3012
EB Rotterdam
Tel: 010 205 15 10
Mail: info@rotterdamcentrum.nl

Voor redactionele vragen of input voor het platform:
redactie@rotterdamcentrum.nl

Voor persvragen:
Pauline Buurma
pauline@rotterdamcentrum.nl