Logo
Groenemorgen
Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
16 juli 2021
Frontrunner

Waar zouden we zijn zonder stoeptuinen? Denk daar eens even over na. En dan nog een vraag: waar kunnen we ze planten in Rotterdam Central District? Voor het antwoord wendden we ons tot Berend van Zanten en Raymond Landegent.

A more sustainable, social and pleasant Rotterdam

From their Delftseplein-side office in the heart of RCD, these two born organizers run Groenemorgen, an organisation that launches projects and events to make Rotterdam more sustainable, social and pleasant to live in.

“We’re a campaign agency for green ideas and come up with playful, positive and fresh ways to broach tricky topics. Take our pavement planting project. Our goal was to plant up to a thousand strips of pavement last year. We made it to 959. That adds up to just short of an extra hectare of planting in Rotterdam, which is so important now given the fact of climate change. This provides rainwater drainage and the flowers attract bees”, Berend, 29, explains with infectious enthusiasm. “But gardens like this are important for another reason, too. It makes neighbourhoods nicer and encourages neighbours to get to know each other. Pavement planting makes Rotterdam a bit more social.”

Een duurzamer, socialer en prettiger Rotterdam

Vanuit hun kantoor aan het Delftseplein in het hart van RCD runnen deze twee geboren organisatoren Groenemorgen, een organisatie die projecten en evenementen lanceert om Rotterdam duurzamer, socialer en prettiger te maken.

“We zijn een campagnebureau voor groene ideeën en bedenken speelse, positieve en frisse manieren om lastige onderwerpen aan te snijden. Neem ons bestratingsproject. Ons doel was om vorig jaar tot duizend stroken bestrating aan te leggen. We hebben 959 gehaald. Dat komt neer op nog maar net een extra hectare aanplant in Rotterdam, wat zo belangrijk is gezien de klimaatverandering. Dit zorgt voor de afvoer van regenwater en de bloemen trekken bijen aan”, vertelt Berend, 29, met aanstekelijk enthousiasme. “Maar tuinen als deze zijn ook om een andere reden belangrijk. Het maakt buurten mooier en stimuleert buren om elkaar te leren kennen. Beplanting van straten maakt Rotterdam een stukje socialer.”

‘Beplanting van straten maakt Rotterdam een stukje socialer.’
#Groenemorgen

Rotterdam Bloeit Op: de grootste zonnebloem van Rotterdam kweken

Om die maatschappelijke impact te ‘cultiveren’, zijn de twee mannen een wedstrijd gestart (Rotterdam Bloeit Op) om de grootste zonnebloem van Rotterdam te kweken. Samen met Kongsi en VoorGrijs Seniorenservice heeft Groenemorgen duizend Maasstad bewoners zaden gegeven van Helianthus annuus giganteus, oftewel gigantische zonnebloem. De langste van allemaal wint aan het einde van de zomer.

“Dit is een manier om wat kleur in de stad te brengen en inwoners van alle leeftijden met elkaar te verbinden, en tegelijkertijd mensen op een leuke manier iets over biodiversiteit bij te brengen.”

Weena als toekomstige stadspark

Het duo staat te popelen om meer trottoirs aan te planten en zonnebloemen te zaaien over RCD, en zo de mensen die hier wonen en werken te verbinden. Het zal niet makkelijk worden, gezien alle bakstenen en brede wegen, maar met het Hofplein dat in de toekomst wordt herontwikkeld, staat de tijd aan hun kant - ook al is het tempo niet zo snel als Berend zou willen.

“We hebben eerder aan het Weena gewerkt, met ons project ‘Happy Streets’. Dus, hoe kunnen we het anders doen? Weena heeft de potentie om een stadspark te worden. Dat hebben we nodig voor meer frisse lucht en plekken om te skaten en te pingpongen. Werk je in een van de kantoren langs het Weena, dan wil je tijdens je lunchpauze toch naar buiten? Neem het ZOHO-park aan de rand van RCD - dat was vroeger een weg met auto's. Nu is het een park. Gecombineerd met de commerciële ontwikkeling aan de straatkant van MONO, is het een geweldige plek in de stad geworden.”

Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
16 juli 2021
Frontrunner