Logo
RCD artikel bewoner Peter
Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
13 oktober 2021
Frontrunner

Peter Willemsen and Annet ten Kortenaar have been neighbours in the Central District’s Weenahof since the 1980s. Though opinions about this building vary, these two residents are all praise for the Weena-side flats and neighbourhood.

Peter Willemsen en Annet ten Kortenaar zijn al sinds de jaren tachtig buren in het Weenahof in het Central District. Hoewel de meningen over dit gebouw uiteenlopen, zijn deze twee bewoners allemaal lovend over de Weena-zijflats en buurt.

Peter has had the daunting task of chairing the complex’s home owners’ association for the last seven years. Annet invited us around for tea and to talk about this ‘village’ inside Rotterdam Central District.

What is it like to live in this area?

A: "We wouldn’t have stuck around so long if we didn’t like it here. I loved it right from the beginning. Everything you need is close by. We actually got rid of our car a year after moving here, because everything is in easy reach, which is great. The theatre, cinema and essential shops are just around the corner. And the park along Essenburgsingel is an oasis of calm in the middle of the noisy city."

P: “It’s a huge city to lose yourself in, but the Central District is a village inside that city, where you can eat out, get groceries, do something cultural and buy clothes. My son still lives at home and has zero interest in getting his driving licence. He grew up having everything around the corner, and if he needs to go anywhere outside the district, he can get there in no time at all by tram, metro, bus or train.”

How was it to have a front-row seat to area developments?

A: “Next to the station you used to have Platform 0, where the buses stop now. It was overrun by addicts, but that’s just how it was – it didn’t bother us much. I wouldn’t say all the developments have been positive. Some owners have started letting their homes, and because of the changes it’s quite hard to connect with residents.”

P: “In the old days, parts of our building were open for people to come into the courtyard. Folks from Platform 0 would come here and were free to do whatever. Once the redevelopment started, our homeowners’ association voted to close it off to make it a nice, green urban courtyard. In recent years the whole area has also really revived. It’s great to see all that grow.”

Peter heeft de afgelopen zeven jaar de zware taak gehad om voorzitter te zijn van de Vereniging van Eigenaren van het complex. Annet nodigde ons uit voor thee en om over dit 'dorp' binnen het Central District te praten.

Hoe is het om in deze buurt te wonen?

A: “We zouden niet zo lang zijn blijven hangen als we het hier niet leuk zouden vinden. Ik vond het vanaf het begin geweldig. Alles wat je nodig hebt is dichtbij. Eigenlijk waren we een jaar na onze verhuizing al van onze auto af, want alles is binnen handbereik. Het theater, de bioscoop en essentiële winkels liggen om de hoek. En het park langs de Essenburgsingel is een oase van rust midden in de drukke stad.”

P: “Het is een enorme stad om jezelf in te verliezen, maar het Central District is een dorp binnen die stad, waar je uit eten kunt gaan, boodschappen kunt doen, iets cultureels kunt doen en kleding kunt kopen. Mijn zoon woont nog thuis en heeft geen interesse in het halen van zijn rijbewijs. Hij is opgegroeid met alles om de hoek en als hij ergens buiten de wijk heen moet, is hij er zo met tram, metro, bus of trein.”

Hoe was het om op de eerste rij te zitten bij gebiedsontwikkelingen?

A: “Naast het station had je vroeger perron 0, waar nu de bussen stoppen. Het werd overspoeld door verslaafden, maar dat was gewoon hoe het was - het stoorde ons niet veel. Ik zou niet zeggen dat alle ontwikkelingen positief zijn geweest. Sommige eigenaren zijn begonnen met het verhuren van hun woning en door de veranderingen is het vrij moeilijk om contact te krijgen met bewoners.”

P: “Vroeger waren delen van ons gebouw open voor mensen om op de binnenplaats te komen. Mensen van Platform 0 zouden hier komen en waren vrij om wat dan ook te doen. Toen de herontwikkeling was begonnen, stemde onze Vereniging van Eigenaren om het te sluiten om er een mooie, groene stedelijke binnenplaats van te maken. In de afgelopen jaren is het hele gebied ook echt nieuw leven ingeblazen. Het is geweldig om dat allemaal te zien groeien.”

RCD artikel bewoner Peter
Bewoner Peter
RCD artikel bewoner Annet
Bewoner Annet

Wat ontbreekt er nog in het Central District?

A: “Toen Café Engels sloot, was dat een gemis. Het was de plaatselijke ontmoetingsplaats waar je heen ging als je eruit wilde voor een kopje koffie en iets lekkers. Zo’n hotspot hebben we weer nodig, want die bracht veel leven en kleur op het stationsplein.”

P: “Engels was een instelling. Het Groot Handelsgebouw is gebouwd in 1953 en de brasserie hoorde daar gewoon thuis.’’

Wat is je favoriete plek om naar toe te gaan in het Central District?

A: “Het Schouwburgplein is een pareltje in deze wijk, maar de Kruiskade is ook prachtig. Voor een hapje ga je dan ook zeker naar de Kruiskade. Ik vind het altijd leuk om er te zijn. Alle mensen die je ziet, en de eetgelegenheden, het is allemaal zo gevarieerd en gewoon een leuke en gezellige straat.”

P: “Dat is voor mij makkelijk te beantwoorden; het moet Schouwburgplein zijn. Er is vaak wel wat te beleven, of je kunt gewoon rustig onder de bomen zitten of naar de omliggende terrassen gaan. De Nieuwe Poort in het Groot Handelsgebouw was altijd een fijne plek om koffie te drinken.”

Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
13 oktober 2021
Frontrunner