Logo
Artistiek directeur bij Theater Rotterdam

Interview met Alida Dors

Coffee Break
Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
16 juli 2021
Frontrunner

Long affiliated with the city because of her exciting choreographies for Productiehuis Rotterdam, and with many years’ experience as a maker and artistic manager of Solid Ground Movement, in 2020 Alida Dors decided it was time to step up her impact and work for change as artistic leader at Theater Rotterdam.

Al lang verbonden met de stad vanwege haar spannende choreografieën voor Productiehuis Rotterdam, en met jarenlange ervaring als maker en artistiek manager van Solid Ground Movement, besloot Alida Dors in 2020 dat het tijd was om haar impact te vergroten en te werken aan verandering als artistiek leider bij Theater Rotterdam.

Earlier this year she was promoted to artistic director, putting her fully in charge of pursuing her mission and vision.

How do you want to make a difference?

“Theater Rotterdam is a performance stage and production company. We invite guests to present their work and complete that programming with our own productions. In my vision, TR should revolve around the artists at the heart of the organization, so they’re visible and have room to continue evolving. Alongside that, there has to be a focus on qualitative mutual relationships: relationships in which people learn from one another. As a company, we also want to be a reflection of the city, of the place we’re a part of.”

What does dance culture mean for you, and what is it you want people to experience?

“Movement releases pent-up energy and so it’s a kind of outlet. It’s great to just jam at a club, and at home with the kids there’s loads of jumping and dancing. In the performing arts, dance gives me a way to share that energized state with the audience. It’s a tool to express myself.

I want to evoke something in people – thoughts, feelings or empathy with other perspectives on the world. Moving bodies are a good medium for that, because first you feel something, and then if there’s a good story the images stay with you. The themes driving my work tend to be the conflict between the individual and society, or the tensions that come with socioeconomic growth.”

Eerder dit jaar werd ze gepromoveerd tot artistiek directeur, waardoor ze volledig verantwoordelijk was voor het nastreven van haar missie en visie.

Hoe wil jij het verschil maken?

“Theater Rotterdam is een performance podium en productiehuis. We nodigen gasten uit om hun werk te presenteren en vullen die programmering aan met onze eigen producties. In mijn visie zou TR moeten draaien om de artiesten als het hart van de organisatie, zodat ze zichtbaar zijn en ruimte hebben om te blijven ontwikkelen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor kwalitatieve onderlinge relaties: relaties waarin mensen van elkaar leren. Als bedrijf willen we ook een weerspiegeling zijn van de stad, van de plek waar we deel van uitmaken.”

Wat betekent danscultuur voor jou en wat wil je dat mensen ervaren?

“Beweging maakt opgehoopte energie vrij en is dus een soort uitlaatklep. Het is heerlijk om gewoon te jammen in een club en thuis met de kinderen volop springen en dansen. In de podiumkunsten geeft dans me een manier om die energieke staat met het publiek te delen. Het is een hulpmiddel om mezelf uit te drukken.

Ik wil iets bij mensen oproepen: gedachten, gevoelens of empathie met andere perspectieven op de wereld. Bewegende lichamen zijn daar een goed medium voor, want eerst voel je iets, en als er dan een goed verhaal is, blijven de beelden je bij. De thema's die mijn werk aandrijven zijn meestal het conflict tussen het individu en de samenleving, of de spanningen die gepaard gaan met sociaaleconomische groei.”

‘In de podiumkunsten geeft dans me een manier om die energieke staat met het publiek te delen’
Alida Dors

Wat is in jouw ogen de rol van cultuur in deze stad? Hoe belangrijk is het?

“Ik ben ervan overtuigd dat cultuur verbindt. Het brengt verschillende delen van de samenleving bij elkaar. Tijdens de pandemie heb ik ook opgemerkt dat cultuur de dagelijkse stress gemakkelijker te dragen maakt. Gewoon om er even tussenuit te zijn en je te laten verrijken met een verhaal of fantasie. Voor jongeren of mensen met die interesses is het ook een middel om zich uit te drukken. Het is belangrijk dat iedereen dat heeft."

Is er iets dat je zou willen toevoegen of veranderen in Rotterdam Central District?

“Ik zou graag meewerken aan de herinrichting van het Schouwburgplein. Artistieke organisaties zouden daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren, denk ik. De kracht van de podiumkunsten ligt in het organiseren en orkestreren van ontmoetingen tussen verschillende soorten publiek. Het zou geweldig zijn als we dat samen kunnen doen en ik kijk er naar uit."

‘Ik zou graag meewerken aan de herinrichting van het Schouwburgplein. Artistieke organisaties zouden daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren, denk ik.’
Alida Dors

Wil je nog iets delen met de lezers?

"We moeten dit zien uit te werken, maar we zijn bezig met het organiseren van allerlei manieren om ons te herenigen met ons publiek. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan RIOT (Ready In Order To), een voorstelling die we begin volgend jaar hopen op te voeren. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, brengen we in mei een filmisch essay uit over hetzelfde thema met scènes uit de show. We hebben niet stilgezeten en kijken reikhalzend uit naar het moment dat we weer open mogen.”

Uitgelichte foto door Mark Bolk.

Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
16 juli 2021
Frontrunner