Logo
RCD artist impression RED Company
Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
31 december 2021
Frontrunner

Rotterdam Centrum groeit. Skyscrapers worden uit de grond gestampt met woningen, kantoren en winkelruimtes. De skyline van Rotterdam wordt met het jaar indrukwekkender. Maar wat staat er de komende tijd op de planning voor het Rotterdam Central District?

Hofplein urban project

Rotterdam investeert 233 miljoen euro in zeven stedelijke projecten. Deze projecten zijn gericht op het creëren van groene en aantrekkelijke openbare ontmoetings-, recreatie- en activiteitenruimtes in Rotterdam. Ze spelen ook in op andere grote uitdagingen waar de stad voor staat rond de mobiliteitstransitie, de dringende behoefte aan huisvesting en andere vraagstukken. Daarbij zullen ze ook werkgelegenheid genereren, bedrijven aantrekken en festivalruimtes creëren.

Een van deze stedenbouwkundige projecten is het project Hofplein. Eerder dit jaar deed de gemeenteraad een openbare oproep om mee te denken over de herinrichting van het meest prominente plein van de stad. Veel inwoners zeiden dat ze een plein wilden dat groener is; een ruimte om te bezoeken en af ​​te koelen als de temperatuur stijgt. Ook willen ze een plein met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en dus minder autoverkeer rond het Hofplein. Dit vat in grote lijnen de ingediende ideeën en wensen samen. Wat betekent dat, als het om de toekomst van het Hofplein gaat, gemeente en burger oog in oog staan.

Hofplein urban project

Rotterdam is investing 233 million euros in seven urban projects. These projects aim to create green and attractive public gathering, recreation and activity spaces in Rotterdam. They also respond to other major challenges the city is facing around the mobility transition, urgent need for housing and other issues. In the process, they’ll also generate employment opportunities, draw businesses and create festival spaces.

One of these urban projects is the Hofplein project. Earlier this year, the municipal council issued a public call for ideas on how to redesign the city’s most prominent square. Many inhabitants said they want a square that’s greener; a space to visit and cool down when temperatures rise. They also want a square with more room for bicyclists and pedestrians, and thus a reduction in car traffic around Hofplein. This sums up in broad strokes the ideas and wishes submitted. Which means that, where the future of Hofplein is concerned, the municipal council and citizens see eye to eye.

RCD artist impression RED Company
Artist's impression: RED Company

Nieuw Rotterdams icoon

Er is een enorme behoefte aan nieuwe betaalbare middeninkomenswoningen in het centrum van Rotterdam. RISE is een marktinitiatief om rond het herontwikkelde Hofplein te voorzien in duurzame woningen voor zo'n 1.300 huishoudens.

Nadat het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam vorig jaar het ambitiedocument RISE goedkeurde, is een nota van uitgangspunten opgesteld. Deze notitie is in oktober door de gemeenteraad vastgesteld, waarmee het plan van RED Company voor drie woontorens met een grote voorraad sociale en middenklasse woningen weer een stap dichterbij komt. De volgende stap in het gemeentelijke besluitvormingsproces is de bestemmingsplanprocedure. Het officiële besluit van Havensteder, de woningcorporatie die eigenaar wordt van de sociale huurwoningen, staat gepland voor medio 2022. De torens zullen naast appartementen ook werkruimtes, winkels, een café of restaurant en sociale voorzieningen huisvesten.

Rob Ittmann
Geschreven door Rob Ittmann
31 december 2021
Frontrunner