Stad van de toekomst Nieuwe projecten

Geschreven door Rob Ittmann
Frontrunner

Rotterdam Centrum groeit. Skyscrapers worden uit de grond gestampt met woningen, kantoren en winkelruimtes. De skyline van Rotterdam wordt met het jaar indrukwekkender. Maar wat staat er de komende tijd op de planning voor het Rotterdam Central District?

Hofplein urban project

Rotterdam investeert 233 miljoen euro in zeven stedelijke projecten. Deze projecten zijn gericht op het creëren van groene en aantrekkelijke openbare ontmoetings-, recreatie- en activiteitenruimtes in Rotterdam. Ze spelen ook in op andere grote uitdagingen waar de stad voor staat rond de mobiliteitstransitie, de dringende behoefte aan huisvesting en andere vraagstukken. Daarbij zullen ze ook werkgelegenheid genereren, bedrijven aantrekken en festivalruimtes creëren.

Een van deze stedenbouwkundige projecten is het project Hofplein. Eerder dit jaar deed de gemeenteraad een openbare oproep om mee te denken over de herinrichting van het meest prominente plein van de stad. Veel inwoners zeiden dat ze een plein wilden dat groener is; een ruimte om te bezoeken en af ​​te koelen als de temperatuur stijgt. Ook willen ze een plein met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en dus minder autoverkeer rond het Hofplein. Dit vat in grote lijnen de ingediende ideeën en wensen samen. Wat betekent dat, als het om de toekomst van het Hofplein gaat, gemeente en burger oog in oog staan.

Artist's impression: RED Company

Nieuw Rotterdams icoon

Er is een enorme behoefte aan nieuwe betaalbare middeninkomenswoningen in het centrum van Rotterdam. RISE is een marktinitiatief om rond het herontwikkelde Hofplein te voorzien in duurzame woningen voor zo'n 1.300 huishoudens.

Nadat het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam vorig jaar het ambitiedocument RISE goedkeurde, is een nota van uitgangspunten opgesteld. Deze notitie is in oktober door de gemeenteraad vastgesteld, waarmee het plan van RED Company voor drie woontorens met een grote voorraad sociale en middenklasse woningen weer een stap dichterbij komt. De volgende stap in het gemeentelijke besluitvormingsproces is de bestemmingsplanprocedure. Het officiële besluit van Havensteder, de woningcorporatie die eigenaar wordt van de sociale huurwoningen, staat gepland voor medio 2022. De torens zullen naast appartementen ook werkruimtes, winkels, een café of restaurant en sociale voorzieningen huisvesten.

Geschreven door Rob Ittmann
Frontrunner
Meer #Design & Architectuur