Logo
10 things you need to know about the city

The Story of Rotterdam

Erasmusbrug afstand 3 2019 ️ Guido Pijper jpg

1. De stad van de groei

Alles in Rotterdam groeit: de skyline, het centrum, de populariteit, het aantal toeristen en ook het aantal inwoners. Zo wordt er verwacht dat vanaf nu tot 2035, er 55 duizend inwoners bij zullen komen. Dit betekent dat Rotterdam tegen die tijd 694 duizend inwoners telt.

1. The city of growth

Everything in Rotterdam is growing: the skyline, the centre, the popularity, the number of tourists and also the number of inhabitants. For example, it is expected that from now until 2035, an additional 55 thousand inhabitants will be living here. This means that Rotterdam will have 694 thousand inhabitants by then.

LP Re Wind Markering monument seksuele en genderdiversiteit Foto Denis Guzzo 2
Rotterdam is een stad van diversiteit: het monument seksuele en genderdiversiteit
LP Re Wind Markering monument seksuele en genderdiversiteit Foto Denis Guzzo 2
Rotterdam is a city of diversity: the monument to sexual and gender diversity

2. Stronger through struggle

In 1948, Rotterdam received permission from Queen Wilhelmina to use the motto “Sterker door strijd” (translation: stronger through struggle) under the city's coat of arms. It says everything about the strength that the city has shown after the war(s) and all the trials that the population has endured. A beautiful slogan that every Rotterdammer knows and feels. Sculptor Hank Hans subsequently created a corresponding work of art for this, which you can admire in the City Hall.

2. Sterker door strijd

In 1948 ontving Rotterdam door koningin Wilhelmina toestemming om de spreuk “Sterker door strijd” te voeren onder het wapen van de stad. Het zegt namelijk alles over de kracht die de stad heeft laten zien na de oorlog(en) en alle beproevingen die de bevolking heeft doorstaan. Een mooie leus die elke Rotterdammer kent en voelt. Beeldhouwer Hank Hans heeft hier vervolgens een bijbehorend kunstwerk voor gemaakt, die je kunt bewonderen in het Stadhuis.

Sterker door Strijd bron De Feijenoorder nl
'Stronger through battle' belongs to all Rotterdammers
Sterker door Strijd beeldmerk
The official coat of arms of Rotterdam

3. The Fire Border

The Brandgrens (Fire Border) is unique in Rotterdam. This is a marker, scattered throughout the city, that shows the boundary of the bombing and subsequent fire of Tuesday 14 May 1940. Not only does the fire border serve as a reminder of this destruction, it also shows why the modern city centre is so different from other cities in the Netherlands.

You can recognise the markings of the Fire Border by the lights in the ground on which an icon is depicted. This icon features flames, a silhouette of a bomber and the image of Zadkine.

You can follow the Fire Border with a walking route. This is 12 km long and takes you along all points around the city.

Brandgrens skyline Rotterdam
The fire line lights up against the cloudy sky
Brandgrens licht Rotterdam
New fire border lighting

4. Internationale rankings bij de Erasmus Universiteit

Studeren in Rotterdam doe je aan de Erasmus Universiteit. Studenten komen uit alle hoeken van de wereld om hier gerenommeerde opleidingen te volgen en de wereld in te gaan met een waardevol papiertje. Niet zo gek ook dat ze daarvoor naar Rotterdam komen, want de studies hier staan hoog aangeschreven op internationale rankings.

The Financial Times bijvoorbeeld, zet elk jaar alle business schools op een rij. Het RSM (Rotterdam School of Management) staat daarmee al jaren op de 5e plek van de hele wereld. Daarnaast is in 2021 de bachelor Business Administration verkozen tot de nummer 1 ter wereld volgens de Academic Ranking of World Universities (ARWU), ook wel de Shanghai ranking genoemd.

4. International rankings at Erasmus University

In Rotterdam you study at the Erasmus University. Students come from all over the world to follow renowned courses and to go out into the world with a valuable piece of paper. It is not surprising that they come to Rotterdam for that, because the studies here are highly regarded in international rankings.

The Financial Times, for example, lists all business schools every year. The RSM (Rotterdam School of Management) has been listed 5th place in the world for years. In addition, in 2021 the bachelor's degree in Business Administration was voted the number 1 in the world according to the Academic Ranking of World Universities (ARWU), also known as the Shanghai ranking.

2018 CAP 0302 Chris Gorzeman 1 2
The academic year is traditionally ushered in

5. De grootste haven

Rotterdam heeft de grootste haven van Europa. En dat blijkt wel uit de cijfers, want in 2020 zijn er meer dan 8 miljoen containers de haven in en uit verscheept en maar liefst 436,8 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Hiermee creëert de Rotterdamse haven zowel direct als indirect meer dan 385.000 banen.

5. The largest port

Rotterdam has the largest port in Europe. And the numbers confirm that, because in 2020 more than 8 million containers were shipped in and out of the port and no less than 436.8 million tons of goods were transhipped. With this, the port of Rotterdam creates more than 385,000 jobs, both directly and indirectly.

2018 Anne Reitsma Fotografie BN2 A8553 1
The harbour fascinates young and old
2019 PC10126 2 Guido P Ijper 2
Container transhipment in the Port of Rotterdam
‘Een echte Rotterdammer herken je dan ook aan zijn of haar nuchtere mentaliteit, die wel tegen een stootje kan!’
#GeenWoordenMaarDaden
‘You can recognize a real Rotterdammer by his or her down-to-earth mentality, which can take a beating!’
#NoWordsButDeeds

6. No words, but deeds

Rotterdam has a number of catchphrases that are strongly linked to the mentality of the city. For example, we have “Geen woorden, maar daden” (no words, but deeds), “Sterker door strijd” (stronger through struggle) en “Niet lullen maar poetsen” (don’t blab, but clean). A real workers’ mentality in which the inhabitants are not afraid to roll up their sleeves.

Where does this mentality come from? Of course, the reconstruction of the city played a major role in this. The whole country has had to suffer the consequences of this, but Rotterdam has never been the same again. The port also plays a role in this, where physical labor is paramount.

You can recognize a real Rotterdammer by his or her down-to-earth mentality.

6. Geen woorden maar daden

Rotterdam kent een aantal leuzen die sterk verbonden zijn met de mentaliteit van de stad. Zo kennen we “Geen woorden maar daden”, “Sterker door strijd” en “Niet lullen maar poetsen”. Een echte werkersmentaliteit waarin de inwoners niet bang zijn om hun mouwen op te stropen.

Waar deze mentaliteit vandaan komt? Natuurlijk heeft de wederopbouw van de stad hier een grote rol ingespeeld. Het hele land heeft de gevolgen hiervan moeten ondergaan, maar ook Rotterdam is nooit meer de oude geworden. Ook de haven speelt hier een rol in, waar fysieke arbeid voorop staat.

Een echte Rotterdammer herken je dan ook aan zijn of haar nuchtere mentaliteit, die wel tegen een stootje kan!

7. We give everything a nickname

We don't know why, but Rotterdammers love to give things a nickname. The Beurstraverse? Never heard of it. The Rotterdammer simply calls it the Koopgoot. The Erasmus Bridge is the Swan, the Blaaktoren is Het Pencil and Central Station is nicknamed Station Kapsalon, named after a typical Rotterdam snack served in an aluminium tray.

But the city itself also has a number of them. Roffa, Rotjeknor and 010 are nicknames that everyone in the city knows. The city is also called Manhattan on the Maas.

7. Wij geven alles een bijnaam

Waarom weten we niet, maar Rotterdammers houden ervan om dingen een bijnaam te geven. De Beurstraverse? Die kennen we niet. Dat noemt de Rotterdammer gewoon de Koopgoot. De Erasmusbrug is de Zwaan, de Blaaktoren is Het Potlood en het Centraal Station heeft als bijnaam Station Kapsalon.

Maar ook de stad zelf kent er een aantal. Roffa, Rotjeknor en 010 zijn bijnamen die iedereen hier kent. Ook wordt de stad wel Manhattan aan de Maas genoemd.

Marco De Swart Roffa Mon Amour 2015 3
The annual Roffa Mon Amour Film Festival

8. Bokito steals the show

You may already know him, but this world-famous gorilla made quite a name for himself when he escaped from his stay in Blijdorp in 2007. Blijdorp Zoo is one of the oldest zoos in the Netherlands and was home to the silverback gorilla Bokito for many years.

Dozens of visitors got the shock of their lives when they saw Bokito jump over the moat of his residence. Worse still: a visitor even had a number of fractures.

It is certain that Bokito left an impression, because no Rotterdammer will soon forget this moment.

8. Bokito steelt de show

Misschien ken je ‘m al, maar deze wereldberoemde gorilla heeft flink naam voor zichzelf gemaakt toen hij in 2007 uit zijn verblijf in Blijdorp ontsnapte. Dierentuin Blijdorp is een van de oudste dierentuinen van Nederland en was jarenlang het thuis van zilverrug gorilla Bokito.

Tientallen bezoekers kregen de schrik van hun leven toen ze Bokito de gracht van zijn verblijf over zagen springen. Erger nog: een bezoekster heeft er zelfs een aantal breuken aan over gehouden.

Dat Bokito indruk heeft achtergelaten is zeker, want dit moment zal geen enkele Rotterdammer snel vergeten.

Diergaarde Blijdorp
Bokito is the most famous attraction of Blijdorp

9. Hoerenloper

The Rijnhavenbrug, the bridge between the Wilhelminapier and Katendrecht, is also known as the Hoerenloper (whoremonger). Hey, there we have another nickname! But why this name? Katendrecht was a real sailor's neighbourhood and this was the place where prostitution was centred.

But today it is different. The bridge can now even be seen as the bridge of love, because couples in love have hung hundreds of locks here to seal their love. Just like the famous Pont des Arts in Paris.

9. Hoerenloper

De Rijnhavenbrug, de brug tussen de de Wilhelminapier en Katendrecht, wordt ook wel de Hoerenloper genoemd. Hey, daar hebben we weer een bijnaam! Maar waarom deze naam? Katendrecht was een echte zeemansbuurt en dit was dan ook de plek waar prostitutie gecentreerd was.

Maar tegenwoordig is dat anders. De brug is zelfs nu de brug van de liefde, want verliefde stelletjes hebben hier honderden slotjes opgehangen om hun liefde te bezegelen. Net als de bekende Pont des Arts in Parijs dus.

2018 Katendrecht R Ijnhavenbrug J57 B1352 Hester Blankestijn
The Rijnhaven Bridge to Katendrecht, aka De Hoerenloper
Rotterdam slotjesbrug
Locks to seal your love

10. The highest tower

Rotterdam is increasing in height. In the coming years, the Rotterdam skyline will be expanded with various architectural masterpieces. For example, we have the Zalmhaven Tower, which is no less than 220 meters high, making it the tallest tower in the Netherlands.

10. De hoogste toren

Rotterdam gaat steeds meer de hoogte in. De komende jaren wordt de Rotterdamse skyline uitgebreid met verschillende architectonische meesterwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld de Zalmhaventoren, die maar liefst 220 meter hoog wordt en daarmee de hoogste toren van Nederland is.

Zalmhaventoren
The Zalmhaven Tower will be 220 meters high