Logo
Kunstinstituut Melly

Ane Graff: De wond in zijn verstrengelingen

t/m zondag 21 augustus
00 ANE GRAFF THE GOBLETS LIVERPOOL BIENNIAL 2021
1 6
3 5
4 The Goblets Soil Edition Liquid Life

Wanneer

t/m zondag 21 augustus

Kunstinstituut Melly

Witte de Withstraat 50
3012 BR ROTTERDAM

www.kunstinstituutmelly.nl/nl/experience/1310-ane-graff-the-wound

Tentoonstelling Ane Graff: De wond in zijn verstrengelingen

Hier wordt de eerste solotentoonstelling van de Noorse kunstenaar Ane Graff in Nederland gepresenteerd. In de afgelopen tien jaar heeft ze sculpturale installaties gemaakt die vragen oproepen over hoe ideeën over het uitzonderlijk karakter van de mens zich verhouden tot de gezondheids- en milieurampen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. Meer recentelijk is Graff begonnen haar onderzoek uit te breiden naar geestelijke gezondheid, en onderzoekt ze de risicofactoren en omgevingen in het milieu die van invloed zijn op mentale toestanden, en de sociaaleconomische en fysieke omgevingen die mentale onrust veroorzaken. Haar solotentoonstelling koppelt dit meer recente onderzoek aan eerdere werken, waarin ze verwante begrippen als ontsteking onderzoekt en het menselijk lichaam in verband brengt met de sociale en ecologische onrechtvaardigheden die ons heden kenmerken.

Als onderdeel van haar artistiek onderzoek bestudeert Graff materialen, situaties en historische gebeurtenissen die lichamelijke veranderingen hebben teweeggebracht, zelfs 'epigenetische veranderingen'. Dat wil zeggen, veranderingen die de werking van genen beïnvloeden in respons op omgevings- en gedragsfactoren. Haar interesse in de materialiteit van lichamen heeft haar ertoe gebracht ingrediënten te identificeren die op de een of andere manier in verband zijn gebracht met de chronische ziekten van onze tijd. Van radioactieve moleculen uit Tsjernobyl tot gletsjerklei, stof van wegen en kunstmatige smaakstoffen in snoepjes zoals Skittles, om er maar een paar te noemen. Deze ontleent ze aan hedendaagse locaties en stoffen, maar ook aan historische oriëntatiepunten die teruggaan tot het Paleolithicum.

De kunstenaar beschouwt haar kunstwerken als lichamen op zich, ontdekkingsplaatsen waar verstrengelde verhalen en materialen elkaar ontmoeten, veranderen en samengroeien, zowel conceptueel als materieel. Net als het lichaam is elk kunstwerk—dat in sommige gevallen uit wel 50 ingrediënten bestaat—verwikkeld in voortdurende processen van interactie, waarbij de samenstelling, de materiële opbouw en het uiterlijk in de loop der tijd geleidelijk veranderen.

Ook leuk