Actievoorwaarden ‘Kom Vroeg Winactie’ Five Day Deals


1. De Kom Vroeg Winactie (hierna: de actie) wordt aangeboden door de BIZ Rotterdam Centrum (hierna: Organisatie).

2. De looptijd van deze online actie is van woensdag 24 november tot en met zondag 28 november 2021.

3. Om kans te maken op de prijs dient een foto van de aankoop bon te worden gemaild naar info@rotterdamcentrum.nl onder vermelding van Kom Vroeg Winactie.

4. Om kans te maken op de prijs moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De aankoop bon is goed leesbaar en is gemaild naar info@rotterdamcentrum.nl

  • De aankoop bon heeft als datum 24, 25, 26, 27 of 28 november

  • Het tijdstip van de aankoop bon ligt voor of op 12:00 uur

  • De aankoop bon is afkomstig van een winkel in Rotterdam Centrum

5. De prijs bestaat uit een overnachting voor 2 personen in het Hilton Hotel te Rotterdam Centrum, inclusief ontbijt voor twee personen.

6. De prijs wordt door de winnaar zelf geïnd via Rachel.lachman@hilton.com in de periode december 2021 of januari 2022. De overnachting is dus inzetbaar in de periode december 2021 en januari 2022 en is op basis van beschikbaarheid.

7. De winnaar wordt op dinsdag 30 november via social media op de hoogte gesteld.

8. De winnaar wordt willekeurig door de organisatie bepaald. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.

9. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

10. De organisatie behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

11. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie via info@rotterdamcentrum.nl, waarna binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.

12. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

13. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.

14. Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisatie.

16. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

November 2021, Rotterdam Centrum